ماکان مهدوی

متولد:

۵ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کارشناسی معدل , ۱۳.۰۹

۱۳۹۲ تاکنون

برق

قدرت ، دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۷ تاکنون

شرکت پیمانکاری

، مهندسی برق

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۸ تاکنون

شرکت پیمانکاری کوشا شروین ؛رب

، مهندسی برق

، کارشناس

آبان ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت خودروسازی بن رو

، مهندسی برق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تاسیسات برقی ساختمان

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete