آمنه قانع شلمانی

متولد:

۲ - ۱۰ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه غیر انتفاعی قدر کوچصفهان

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

علمی کاربردی حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۳ تاکنون

مهندسین مشاور خیزش سبز شمال

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

رفتار سازمانی

100% Complete

مدیریت مالی

100% Complete

ریاضیات

80% Complete

اقتصاد خرد

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete