ااااا بببب

متولد:

۱۲ - ۱۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۸۸

ادبیات

دانشگاه هنر تهران ، کارشناسی معدل , ۱۷.۵۲

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

100% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

80% Complete

برنامه ریزی آموزشی

100% Complete

تدوین مدل کسب وکار

100% Complete

امکانسنجی

80% Complete

مدیریت پروژه

60% Complete

مدیریت منابع انسانی

80% Complete

Microsoft Visio

100% Complete

C++

60% Complete

برنامه نویسی C#

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Photoshop

60% Complete

visual paradigm

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

انگلیسی

60% Complete