سمیه لطفی

متولد:

۲۸ - ۸ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۳ تاکنون

زبان و ادبیات فرانسه

ادبی ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی معدل , ۱۸