مهدی مطبوع

متولد:

۵ - ۹ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حسابداری

علمی کاربردی- مالیاتی ، دانشگاه واحد آزاد دماوند ، کارشناسی معدل , ۱۴.۲۴

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

حسابداری

مالیاتی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی معدل , ۱۷.۲۵

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۷۸ تا آذر ۱۳۸۰

شرکت تولیدی بازرگانی درمانگر

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : شرکت مذکور در زمینه واردات تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. شرح وظایف اینجانب: تهیه مغایرات بانکی . تهیه صورت گردش کالا. تهیه لیست حقوق و دستمزد جهت سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی . آنالیز حسابهای دریافتنی و پرداختنی . تحریر دفاتر معین و کل و روزنامه شرکت .

دی ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۵

شرکت تولیدی نساج بایا

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : شرکت مذکور در زمینه واردات و تولید انواع پارچه های مبلی و روکش صندلی فعالیت دارد . شرح وظایف اینجانب : نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت . ارائه گزارشات مالی (نقدینگی، دارئی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) براساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات . پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده با سازمانها ی مربوطه به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای . نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی .کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت .کنترل و نظارت و تائید امور مربوط به حسابداری انبار مواد اولیه و کالای ساخته شده . شرکت در جلسات داخلی و خارجی شرکت (بانکها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی ). تهیه و تنظیم صورت قیمت تمام شده (گردش مواد،گردش کالا، صورت بهای تمام شده ).

خرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۲

شرکت دنیای سازیبای پویا

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : تهیه صورتهای مالی و ارایه به مدیران ارشد سازمان و حسابرسان شرکت .اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد .برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شرکت . طبقه بندی حسابها - و در صورت نیاز طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مریوط به موجودیهای انبار بر اساس سیستم مکانیزه شرکت . تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش . تهیه گزارشات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده . اماده سازی بستر مناسب جهت انبار گردانی پایان سال . تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک جهت دفاتر قانونی شرکت . کنترل بر نگارش دفاتر قانونی شرکت .برنامه ریزی به منظورحسابرسی ضمنی و پایان سال شرکت .

تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت نگین خوراک پارس

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : شرکت مذکور در زمینه واردات و تولید طعم های خوراکی فعالیت دارد . شرح وظایف اینجانب : نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت . ارائه گزارشات مالی (نقدینگی، دارئی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) براساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات . پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده با سازمانها ی مربوطه به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای . نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی .کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت .کنترل و نظارت و تائید امور مربوط به حسابداری انبار مواد اولیه و کالای ساخته شده . شرکت در جلسات داخلی و خارجی شرکت (بانکها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی ). تهیه و تنظیم صورت قیمت تمام شده (گردش مواد،گردش کالا، صورت بهای تمام شده ).

بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت دایاطب

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : شرکت مذکور در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارد . شرح وظایف اینجانب : نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت . ارائه گزارشات مالی (نقدینگی، دارئی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) براساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات . پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده با سازمانها ی مربوطه به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای . نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر قانونی .کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت .کنترل و نظارت و تائید امور مربوط به حسابداری انبار کالای وارداتی .. شرکت در جلسات داخلی و خارجی شرکت (بانکها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی ). . تهیه قیمت تمام شده کالاهای وارداتی طبق برگ سبز گمرکی .

پروژه‌ها

۱۳۸۰

تحریر دفاتر قانونی

مسئول

تحریر دفاتر قانونی شرکتهای گراش دریا، جهان دریا، جنوب دریا، هلال دریا از سال 1380 لغایت 1394.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روابط عمومی

80% Complete

تهیه صورت های مالی

80% Complete

حسابداری بهای تمام شده

80% Complete

حسابداری بازرگانی

80% Complete

تهیه گزارشات مدیریت

80% Complete

نرم افزارهای راهکاران سیستم (حسابداری،انبار،فروش،خزانه داری)

80% Complete

نرم افزار همکاران سیستم (حسابداری، انبار،فروش، خزانه داری)

60% Complete

سیستم حسابداری دشت همکاران سیستم

80% Complete

سیستم حسابداری سند پرداز

80% Complete

سیستم حسابداری رافع 7

100% Complete

سیستم حسابداری سپیدار سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

اهل کار گروهی و انعطاف پذیری . اهل ورزش و زندگی سالم . اهل سینما و تائتر

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی