ابوطالب مقسم

متولد:

۱۷ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

تاریخ

ایران قبل از اسلام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- اصفهان ، دکتری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

باستان شناسی - تاریخ - سکه شناسی

80% Complete