اصغر شکوری نیا

متولد:

۱۱ - ۹ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

عمران

عمران ، دانشگاه دارالفنون قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲

آشیانه آبی الموت

، مهندسی مکانیک/هوافضا

خرداد ۱۳۹۴ تاکنون

آجر ماشینی صدیقی

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

استاندارد 7(آجرهای رسی توکار)

80% Complete

استاندارد 6049(بتن های آماده)

80% Complete

بهداشت محیط و فردی

80% Complete

مهندسی انبار

80% Complete

تایید صلاحیت کنترل کیفیت

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی