مریم نجیب ایرانق

متولد:

۲۷ - ۱۰ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

الهیات

فقه و اصول ، دانشگاه تهران شمال ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۳

علایق و فعالیت‌ها

تدریس علوم دینی قران و فقهی