رزومه اصلی

ملاحت خاطری

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

دانشجو مهندسی پزشکی

بيومتريال ، دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۵

کارشناسی در بیمارستان پورسینا رشت

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete