رزومه اصلی

متولد:

۲ - ۱۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تا

، مالی و حسابداری