علیرضا جعفری

متولد:

۲۲ - ۵ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

باکتری شناسی پزشکی

دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دکتری

خلاصه فعالیت‌ها , List of Inventions “Synthesize of Novel Nano-Particles against Infectious Pathogenic Bacteria”; registered with the Industrial Property Office at the Organization for Registration of Deeds and Estates of the Judiciary System of Iran, Patent: A/89 030245, filed: 14 March 2010, No. 3891220990 and issued: 23 May 2011, No. 70049 “Synthesize of Novel Nano-Suspension in the Controlling of Burn Wound Infections”; registered with the Industrial Property Office at the Organization for Registration of Deeds and Estates of the Judiciary System of Iran, Patent: A/89 030260, Filed: 23 May 2011, No. 390030112, and Issued: 22 July 2011, No. 70755

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده علوم پزشکی اردبیل

، منابع انسانی و آموزش

مهر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پزشکی اردبیل

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : Teaching Experience 2013-present, Researcher in Iran University of Medical Science, Anti-microbial Resistance Research 2011-2013, junior lecturer, Faculty of Medical Sciences, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran (Undergraduate courses taught: Medical Microbiology, Environmental Microbiology and Medical Bacteriology) 2004-2013, teacher assistant, Faculty of Medical Sciences, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran (Undergraduate courses taught: Medical Microbiology, Environmental Microbiology, Medical Bacteriology)

پروژه‌ها

۱۳۹۵

Study of anti-mycobacterial effects of Nano metal oxide composite against H37Rv Mycobacterium tuberculosis; phagocytosed by macrophage cells

مجری طرح

عنوان و مشخصات کامل پروژه های در دست اقدام در رزومه تصویری ذکر شده است.
۱۳۹۵

Infection Control of MICU, SICU , Infection & Internal Units at Rsoul-e-Akram Hospital with Nano-photocatalysis Particles

مجری طرح

۱۳۹۵

"Antibacterial Effects of Combination "Ag & ZnO Colloidal Nano-particles", against of H37Rv Mycobacterium tuberculosis"

مجری دوم

۱۳۹۵

"Ag/ZnO Nano-Metal Composites; "Interaction with Hospital's Resistance Infection"

مجری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نانوتکنولوژی، باکتری شناسی، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

80% Complete

ICDL1,2

80% Complete

SPSS

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

روحیه ی مشارکتی و فعالیت های گروهی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

20000000 ریال