سید زاهد طاهری

متولد:

۱۱ - ۷ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

Software Engineer

Computer ، دانشگاه University of unit 26

خلاصه فعالیت‌ها , Library programs and phonebook management Khwarizmi Festival

۱۳۹۵ تاکنون

wide networks

Computers and Security ، دانشگاه University of unit 26

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Computer

100% Complete

Computer VComputerision

100% Complete

ICDL

100% Complete

Graphics

100% Complete

Amvrkampyvtry hardware and software

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

شبکه سازی / شریک شدن

افتخارات

Participate in competitions Khwarizmi