جواد بیدار

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

ایمنی بهداشت واحد های صنفی

دانشگاه علمی وکاربردی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

حراست و حفاظت فیزیکی حرفه ای

، ایمنی و محیط زیست

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ورزشی

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مختصری از من

اینجانب تمامی موارد فوق را تایید میکنم