رزومه اصلی

سارا عطائی

متولد:

۱۳ - ۹ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

برق

مهندسي تكنولوژي الكترونيك ، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس ، کارشناسی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

برق

الكترونيك ، دانشگاه فنی و حرفه ای دختران ساری