رزومه اصلی

Mostafa Moradi

متولد:

۲۲ - ۸ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱

آژانس تبلیغاتی رسانه من

، هنر/طراحی

، طراح گرافیک

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳

آژانس تبلیغاتی بادکوبه

، هنر/طراحی

، طراح گرافیک

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴

آژانس تبلیغاتی بادکوبه

، هنر/طراحی

، سرپرست آتلیه گرافیک

تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴

بازار آنلاین موزاندو / بامیلو

، هنر/طراحی

، سرپرست گرافیک

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

آژانس تبلیغاتی بادکوبه

، هنر/طراحی

، مدیر هنری

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی