رزومه اصلی

نیما جعفری

متولد:

۹ - ۵ - ۱۳۷۵

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کافی من

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی