رزومه اصلی

الهام شورابادی

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۶۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۸۱

شرکت مهندسی مشاور نوین سازان

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

، کارشناس

اسفند ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۲

شرکت سونی

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۳

امداد خودرو ایران خودرو

، حسابداری و حسابرسی

، مدیریت مالی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶

شرکت پیمانکاری. مهندسی مشاور تیبا

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۹

اژانس هواپیمایی

، حسابداری و حسابرسی

، مدیریت مالی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تاکنون

مجموعه بازار مبل یافت اباد

، حسابداری و حسابرسی

، مدیریت مالی

پروژه‌ها

۱۳۸۰

پروژه های عمرانی. پیمانکاری

مدیریت مالی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

100% Complete

انواع نرم افزارهای مالی

100% Complete

حسابداری (Accounting)

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی