مهرنوش ابان

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مدیریت صنعتی

چند بخشی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۷.۲

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2 و فتو شاپ

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری