محبوب پورغفار

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

پوینده صنعت

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

موسسه بهزیستی ریحانه

، سایر

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

استخر ابهای طلایی

، منابع انسانی و آموزش

بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳

تولید اجاق پروفیلی

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

60% Complete