علیرضا زارعی

متولد:

۲۰ - ۴ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

روانشناسی

صنعتی_سازمانی ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۰۸

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)

80% Complete

تحلیل شایستگی

60% Complete

آموزش و بهسازی منابع انسانی

80% Complete

مدیریت منابع انسانی (HRM)

80% Complete

ارزیابی عملکرد کارکنان

80% Complete

رفتار سازمانی

60% Complete

توسعه سازمان و منابع انسانی

60% Complete

برنامه ریزی نیروی انسانی

80% Complete

تعالی سازمانی

60% Complete

روانشناسی صنعتی و سازمانی

80% Complete

ارزیابی کار و زمان

60% Complete

مدیریت اداری و کارگزینی

80% Complete

SPSS

60% Complete

Photoshop

60% Complete

CorelDRAW

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)