رزومه اصلی

سجاد برشنده

متولد:

۲ - ۱۱ - ۱۳۴۸

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

مهندسی عمران

آب ، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۷۵ تا تیر ۱۳۷۹

شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

، مهندسی برق

، کارشناس دفتر فنی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : نظارت بر تهیه نقشه های کارگاهی و رسیدگی به متره و برآورد سازه های آبیاری و زهکشی

تیر ۱۳۷۹ تا تیر ۱۳۸۰

شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

، مهندسی عمران/ معماری

، مدیر دفتر فنی واحد عمرانی 5 دشت زرینه رود

مهر ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۵

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

، مهندسی عمران/ معماری

، نماینده مجری طرح افزایش ارتفاع سد زرینه رود

دی ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۶

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

، مهندسی عمران/ معماری

، نماینده مجری طرح سد وشبکه نازلو

مهر ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۹۳

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

، مهندسی عمران/ معماری

، معاون طرح وتوسعه

، مدیر ارشد

مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵

شرکت آب منطقه ای تهران

، مهندسی عمران/ معماری

، معاون برنامه ریزی وبهبود مدیریت

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

عربی

80% Complete

روسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

مدیریت تعارض