رزومه اصلی

علی عزتی

متولد:

۲۴ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴

شرکت نودشه

، مالی و حسابداری

، اداری وبازرگانی

مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵

شرکت اسانسور ستاره سرخ

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

، کارشناس

مهر ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت نوین فیدار زاگرس

، سایر

، اپراتوردستگاه

، کارشناس

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت اران سیج

، بازاریابی و فروش

، اداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری مالی

60% Complete

انبار داری

20% Complete

مهرتهای کامپیوتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete