علی آفاقی

متولد:

۵ - ۳ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مهندسی برق

کنترل ، دانشگاه صنعتی سهند ، کارشناسی معدل , ۱۶.۱۹

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی برق

کنترل ، دانشگاه دانشگاه تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۶۵

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه اول ورودی سال 91

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی برق

کنترل ، دانشگاه تبریز ، دکتری معدل , ۱۹.۵

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه 17 آزمون سراسری دکتری

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

دانشگاه تبریز

، مالی و حسابداری

مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : تدریس دروس سیستم های کنترل خطی ، ریاضیات مهندسی، سیگنال و سیستم ها، ماشین های الکتریکی ، معادلات و مدارهای الکتریکی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

مختصری از من

رتبه اول ورودی های سال 91 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز. رتبه 17 کنکور سراسری دکتری سال 93.