امیر فرسیابی

متولد:

۱۴ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی شیمی

گاز ، دانشگاه گچساران ، کارشناسی

پروژه‌ها

۱۳۹۴

نظارت فاز 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی ( تاسیسات مکانیکی )

مهندس ناظر