رزومه اصلی

علی عابدی

متولد:

۲۹ - ۵ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

تراز حساب ایرانیان

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

خلاصه فعالیت‌ها : سابقه کار مرتبط.کمک حسابدار.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هلو.رافع 7.مالیات.حقوق و وستمزد.word.excell.

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری