رزومه اصلی

احسان شفیعی

متولد:

۲۵ - ۸ - ۱۳۶۰

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

برق

قدرت ، دانشگاه آب و برق فارس معدل , ۱۵