رزومه اصلی

مهدی ناتان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تاکنون

پزشکی

دارد ، دانشگاه اهواز ، دکتری

خلاصه فعالیت‌ها , بسیار

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

پزشکی

دارد ، دانشگاه اهواز ، دکتری

خلاصه فعالیت‌ها , بسیار

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

دارد

، پزشکی درمانی/پرستاری

، دکتر پزشک عمومی

خلاصه فعالیت‌ها : بسیار

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

دارد

، پزشکی درمانی/پرستاری

، دکتر پزشک عمومی

خلاصه فعالیت‌ها : بسیار

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

دارد

، پزشکی درمانی/پرستاری

، دکتر پزشک متخصص

خلاصه فعالیت‌ها : بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

دارد

، پزشکی درمانی/پرستاری

، دکتر پزشک متخصص

خلاصه فعالیت‌ها : بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پزشکی

100% Complete

کاربر پیشرفته

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

فعالیت های داوطلبانه

دارد دارد

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

بسیار

مختصری از من

دارد دارد