رزومه اصلی

معین رشیدی فرد

متولد:

۲۰ - ۵ - ۱۳۷۵

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

نامشخص ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۷۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدار فرمان

40% Complete

PLC

40% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

-کادر اجرایی نمایشگاه روان شناختی صبا-سال 1393 -کادر اجرایی نمایشگاه سوغات کویر-اسفند 1393 -مسئول شاخه ی اصفهان انجمن سمپاد یزد از سال 1393 تا اکنون -کادر اجرایی دکور جشن بزرگ انجمن سمپاد یزد(جشن یازده فروردین) در سال 1394 و 1395 -کادر اجرایی نمایشگاه سوغات کویر اسفند 1394 -دبیر فعلی انجمن مدید(مجمع دانشجویان یزدی دانشگاه)