رزومه اصلی

سارا خانی

متولد:

۱۰ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

علوم تربیتی

مدیریت برنامه ریزی و آموزشی ، دانشگاه پیام نور حسن آباد ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۱ تاکنون

دفتر وکالت

، مسئول دفتر

، منشی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری