رزومه اصلی

لیلا اکبری

متولد:

۲۶ - ۱۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

گرافیک رایانه ای

گرافیک رایانه لی ، دانشگاه تربیت دبیر فنی شریعتی ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲

شرکت تبلیغاتی سایه

، هنر/طراحی

، طزاح گرافیک

فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲

شرکت تبلیغاتی درنا

، هنر/طراحی

، طراح گرافیک و سرپرست طراحی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

صنایع غذایی اصالت

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، روابط عمومی و تبلیغات

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری