محمود ابراهیمی

متولد:

۲۷ - ۸ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

نقاط قوت رفتاری

مشتری مداری