محمدحسین خدابنده

متولد:

۱۰ - ۸ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت بین المللی استراتوس

، سایر