عمید بردبار

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان

، سایر

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

کمیته امداد امام خمینی

، سایر

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

استانداری استان هرمزگان

، سایر

دی ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

اداره آب و فاظلاب استان هرمزگان

، سایر

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت های راه سازی و ساختمانی و آبرسانی و ...

، سایر

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۳ تاکنون

مجتمع های تجاری ( سیتی سنتر ، رویال ، ستاره قشم و ... )

، سایر

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت صادراتی فراورده های نفتی ( بنا گستر کرانه )

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

قوانین و مقررات بیمه

100% Complete

محاسبه بیمه

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های مسولیت های ساختمانی ، عمرانی و ...

100% Complete

دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های آتش سوزی

100% Complete

دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های زندگی

100% Complete

دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های حمل و نقل

100% Complete

دوره آموزش تخصصی و پیشرفته بیمه های باربری

100% Complete

دوره آموزش تخصصی و پیشرفته قوانین بیمه

100% Complete

وب سایت

100% Complete

www.bbnd.ir

100% Complete

نرم افزار بیمه ای فن آوران

100% Complete