رزومه اصلی

asma ak

متولد:

۶ - ۱۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی برق

کنترل ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳۳

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

ایران خودرو

، سایر

، کارشناس پذیرش

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۴

کاربرد مفاهیم کنترل در سیستم های فرماندهی عملیات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Matlab

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری