احمد رضا بختیاری

متولد:

۱۶ - ۸ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت تبلیغات

تجاری ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۸

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مدیریت کسب وکار

دانشگاه علمی کاربردی معدل , ۱۹

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۱ تاکنون

گسترش ارتباطات تالیا

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری