رزومه اصلی

سعید مقدری

متولد:

۱۷ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی برق

مخابرات ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، کارشناسی معدل , ۱۴.۶۱

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴

سمااستار

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، مشاور اجرایی

، کارشناس