رزومه اصلی

مونس دوستی

متولد:

۱۵ - ۵ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

فقه وحقوق اسلامی

فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۳.۸۸

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵

شرکت کارگزاری وسرمایه گزاری صدرا

، حقوق

، مشاور حقوقی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)