رزومه اصلی

Sanaz Lashgary

متولد:

۲ - ۶ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مترجمی زبان

دانشگاه فرهنگ و هنر واحد ٦

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

امور مشترکین.شرکت بازرگانی

، بازاریابی و فروش

، کارمند