رزومه اصلی

فاطمه ربیعی

متولد:

۲۰ - ۹ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت تبلیغات

تجاري ، دانشگاه علمی کاربردی واحد ١١ ، کارشناسی معدل , ۱۵

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی