رزومه اصلی

امید

متولد:

۸ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹

، حسابداری و حسابرسی