مسعود زارعی

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۸۸

مهندسی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات ، دانشگاه علوم تحقیقات فارس ، کارشناسی معدل , ۱۳

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی فناوری اطلاعات

شبکه های کامپیوتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت زود سرویس آرمان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳

شرکت زود سرویس آرمان

، سخت افزار و شبکه

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت آوانگار اطلس تجارت

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

90000000 ریال