رزومه اصلی

حسنعلی پوربابایی

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی ، دانشگاه کاشان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۷

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مهندسی مکانیک

تبدیل انرزی ، دانشگاه کاشان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت لجستیک عملیات صنایع ریلی

100% Complete

ترمودینامیک

100% Complete

افیس-انسیس -

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete