محمد دالانی ویجویه

متولد:

۲۰ - ۵ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

MBA

بازاریابی و E-Commerce ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۷۹ تاکنون

شرکت سیب سرخ

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

مهر ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۵

ارتباطات رایانه ای خاورمیانه

، سخت افزار و شبکه

تیر ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۶

تراشه سبز تهران

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

تیر ۱۳۸۷ تاکنون

آسا پردازش آسمان

، سخت افزار و شبکه

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اجرای پروژه های Routing و Switching

60% Complete