رزومه اصلی

مرتضی کریمیان

متولد:

۲۳ - ۶ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲

پخش هراز

، بازاریابی و فروش

، بازاریاب

فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

مدیران خودرو

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش