رزومه اصلی

خاتون معصومیان

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴

بیمه معلم

، سایر

، کارشناس صدور

، کارشناس

مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳

پست بانک و دفتر پیشخوان دولت

، مسئول دفتر

، مسئول پیشخوان دولت

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

بیمه پاسارگاد

، بازاریابی و فروش

، بازاریاب

، کارشناس

مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

پخش کوثر شمال

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶

مهندسی پترو وستا خاورمیانه

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۶ تاکنون

مهندسی پترو وستا خاورمیانه

، مهندسی صنایع

، کارشناس بازرگانی

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی