محمد حسن خلج

متولد:

۶ - ۹ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۶

کارگاه برق صنعتی

، حقوق

، کارشناس