داود محمدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱

برق

قدرت ، دانشگاه عباسپور معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۶۹ تا خرداد ۱۳۷۶

برق تهران

، مالی و حسابداری

خرداد ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۸۴

میگو کشت چابهار

، مالی و حسابداری

آبان ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۹۵

برین چوب

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تولید لارو میگو

20% Complete

کار با نرم افزار رایورز- سروشان

20% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فعالیت در امور اجتماعی و خیریه

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری