سمیه نظری

متولد:

۲۹ - ۱۰ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت

راهبردی ، دانشگاه تهران مرکزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵