رزومه اصلی

Saeed Hallajian

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

اقتصاد

اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه مازندران ، کارشناسی معدل , ۱۷.۶۶

خلاصه فعالیت‌ها ,  کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی حضور مستقیم در رشته خود در کارشناسی ارشد از طربق بنیاد استعداد درخشان دانشگاه کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد.  کسب چندین عنوان دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی.

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

اقتصاد

علوم اقتصادی ، دانشگاه مازندران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۳

خلاصه فعالیت‌ها ,  کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد.  کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد حضور مستقیم در رشته خود در دکتری از طربق بنیاد استعداد درخشان دانشگاه (به دلیل حضور در بازار کار ،ادامه تحصیل در مقطع دکتری منصرف شدم)

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳

بیمه سامان

، مالی و حسابداری

، مشاور و کارشناس بیمه و امور مالی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مشاوره در بخش بیمه ای و امور مالی

مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۳

آّبی الکترونیک خزر

، مالی و حسابداری

، حسابدار-مالی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : در سال اول بع هنوان حسابدار و از سال دوم به بعد به عنوان مدیر مالی

فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت پیمانکاری

، مالی و حسابداری

، حسابداری-مالی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : به صورت پاره وقت در بخش حسابداری و مشاوره مالی

مهر ۱۳۹۴ تاکنون

هلدینگ توسن(شرکت گاتا)

، مالی و حسابداری

، حسابداری-مالی

خلاصه فعالیت‌ها : انجام کارهای حسابداری، کارهای مالیاتی، کارهای بیمه ای، کارهای ثبتی، تهیه صورت مالی، تهیه اظهار نامه مالیاتی، تحریر دفاتر قانونی، تهیه گزارشات فصلی و ارزش افزوده، کارهای حقوق و دستمزد

آبان ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶

شرکت رهپویان خرد ایرانیان

، مالی و حسابداری

، حسابداری-مالی

خلاصه فعالیت‌ها : به صورت پاره وقت به عنوان مشاور و مدیر بخش مالی

فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۶

شرکت ها و موسسات

، مالی و حسابداری

، مالی

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : به صورت پاره وقت مشاوره در زمینه مالی و حسابداری

مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

دانشگاه فنی و حرفه ای

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : مدرس دانشگاه

مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

داشگاه های پیام نور

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : مدرس دانشگاه

مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

دانشگاه های غیر انتفاعی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : مدرس دانشگاه

مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت ها و موسسات

، مالی و حسابداری

، مشاوره اقتصادی

، مدیر ارشد

خلاصه فعالیت‌ها : مشاوره در بخش سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های اقتصادی

پروژه‌ها

۱۳۹۱

ارزیابی طرح اقتصادی

مدیر پروژه

ارزیابی طرح سرمایه گذاری-اقتصادی در پروژه شرکت تولیدی. ارزیابی انجام گرفته در نهایت با کمترین انحراف ممکن به موفقیت دست یافت

ارزیابی طرح سرمایه گذاری

مدیر پروژه

بررسی در طرح سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری که با بررسی انجام شده به بهترین شکل ممکن ارزیابی و تحلیل شد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار هلو

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

نرم افزار حسابداری شایگان

100% Complete

نرم افزار حقوق ودستمزد شایگان

100% Complete

تهیه صورت های مالی

100% Complete

تهیه صورت مغایرت بانکی

100% Complete

گزارشات فصلی

100% Complete

گزارشات ارزش افزوده

100% Complete

اظهارنامه مالیاتی

100% Complete

مالیات بر ارزش افزوده

100% Complete

کارهای مالیاتی

100% Complete

نرم افزار بیمه (ListDisk)

100% Complete

کارهای بیمه ای

100% Complete

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

100% Complete

تجزیه و تحلیل مالی

100% Complete

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

100% Complete

کارهای ثبت شرکت ها

100% Complete

تحریر دفاتر قانونی

100% Complete

اقتصاد سنجی

100% Complete

نرم افزار هلو

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

نرم افزار حقوق و دستمزد شایگان

100% Complete

نرم افزار حسابداری شایگان

100% Complete

نرم افزار حسابداری سپیدار

100% Complete

نرم افزار حسابداری تیزپرداز

100% Complete

نرم افزار بیمه (ListDisk)

100% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

100% Complete

نرم افزار آماری SPSS

80% Complete

نرم افزار Eviews

100% Complete

نرم افزارهای اقتصاد سنجی

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

از جمله فعالیت های داوطلبانه می توان در بخش آموزشی و ارائه کلاس های آموزشی رایگان اشاره کرد

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

 کسب چندین عنوان دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی.

 کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد حضور مستقیم در رشته خود در دکتری از طربق بنیاد استعداد درخشان دانشگاه

 کسب عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد.

مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه در بخش مالی و حسابداری فعالیت میکنم. در فعالیت ها و مسئولیت ها بسیار دقیق بوده و بسیار به کار تیمی علاقه مند هستم. کار تیمی را اصلح تر از کار انفرادی می دانم و اعتقاد دارم هر فعالیتی که به صورت تیمی باشد مطمئنن نتایج بهتری بدست خواهد آمد. دارای تخصص و مهارت بسیاری در زمینه کاری خود دارم و همچنین داری قدرت یادگیری بسیاری در زمینه فعالیت های کاری در زمینه کاری خود و سایر بخش ها را دارم.