رزومه اصلی

توحید فرهادی

متولد:

۶ - ۳ - ۱۳۶۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

صنایع شیمیایی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز معدل , ۱۲.۴۸